Tuhan Terima Kasih Untuk Hamba-hamba-Mu Yang Tidak Pernah Berhenti Memikirkan Kebaikan Dan Keselamatan Kami.

title

Gembala yang baik peduli akan keselamatan domba gembalaannya sekalipun ia sendiri sedang terancam bahaya maut.

Petrus tahu betul bahwa waktu hidupnya tidak lama lagi, ia tidak akan mati dalam usia senja karena sakit melainkan ia akan mati sebagai martir, sebab Yesus sebelum kenaikannya ke surga telah mengatakan itu kepadanya (bnd. Yoh. 21:18-19). Sebelum kematiannya, ia menantang orang-orang Kristen untuk berusaha lebih keras lagi menunjukkan melalui perbuatan dan sikap hidup mereka bahwa panggilan dan pilihan Allah atas mereka benar-benar nyata. Inilah wasiat dari Petrus seorang gembala yang baik kepada umat Tuhan yang digembalakannya.

Sahabat Alkitab, Allah telah memilih dan menetapkan orang-orang tertentu untuk menggembalakan umat Tuhan sampai kedatangan Kristus kembali. Mereka adalah pemimpin yang memimpin umat ke dalam pertumbuhan iman yang sejati dan memimpin dalam teladan kehidupan yang meneladai Kristus supaya umat yang digembalakan dapat melihat contoh hidup yang sesuai dengan kehendak Allah lalu mengikutinya. Melalui pengajaran yang benar dan sehat juga kesaksian hidup yang berintegritas adalah cara mereka untuk menjaga umat Tuhan agar tidak mengikuti ajaran palsu dan cara hidup yang tidak dikenan Tuhan. Merekalah yang ditugaskan untuk "memastikan" tidak ada satupun domba gembalaannya yang tersesat jalannya.

Selamat Pagi. Marilah kita berdoa bagi mereka yang Tuhan tetapkan untuk menggembalakan kita agar senantiasa mereka teguh dan benar dalam ajaran dan hidup.

Salam Alkitab Untuk Semua