Tuhan Berkenan Kepada Keadilan & Kerendahan Hati

Kesombongan manusia telah memisahkan dirinya dengan Allah, dan menjauhkannya dari kasih karunia.

Kesombongan membuat manusia merasa lebih dari pada yang lain, dan tanpa sadar juga terhadap Allah. Ini menjadikannya lupa diri, seperti tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sementara ketidakadilan adalah bentuk perlakuan terburuk manusia terhadap sesamanya. Namun pada akhirnya orang yang sombong dan semena-mena akan jatuh dan kesudahannya adalah kehancuran.

Sahabat Alkitab, jauhlah kiranya dalam diri kita berlaku sombong dan berlaku tidak adil terhadap sesama kita. Sebab Allah sangat membencinya. Allah menghendaki setiap kita menjadi pribadi yang rendah hati dan menghargai sesama manusia dengan berlaku adil terhadap mereka.

Selamat Pagi, betapa indahnya hari ini jika kita mau saling menghargai. Mulailah dari sekarang dan dari diri sendiri.