Penghormatan Kepada Allah Bahkan Datang Dari Seluruh Penjuru Bumi

Menghormati Allah adalah kebutuhan semua orang, bukan kebutuhan Allah.

Allah memakai tangan kuasa dari Raja Artahsasta untuk membawa umat Israel hidup mematuhi hukum Allah. Bukan hanya kepada mereka yang diam di Yerusalem dan Yehuda, tetapi juga yang tersebar di Provinsi Efrat Barat. Kepada mereka yang telah mengetahui hukum itu agar melaksanakannya dengan tidak bercacat, dan kepada mereka yang belum tahu agar diajarkan kepada mereka. Allah sendiri telah membuka hati raja agar memperhatikn seara khusus Bait Suci yang telah didirikan itu. Allah memakai para raja kafir agar umat-Nya menghormati kekudusan-Nya.

Sahabat Alkitab, jika semua manusia adalah ciptaan Allah, maka semua juga adalah hamba-hamba-Nya. Jika semua orang adalah hamba-hamba-Nya, maka pada akhirnya semua orang di seluruh penjuru bumi akan sujud menyembah kepada-Nya. Sebab siapakah yang dapat tahan berdiri di hadapan ALLAH pencipta langit dan bumi?

Selamat Beribadah. Marilah dengan penuh sukacita dan syukur, serta takut dan gentar, kita datang beribadah kepada Allah Juruselamat kita.