Bukan Hanya Jadi Pendengar, Tetapi Pelaku Firman Juga

Pada akhirnya yang dikehendaki Tuhan adalah kita melakukan segala kehendak-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Menjadi pendengar firman yang setia itu baik, akan menjadi sempurna ketika kita melakukannya juga. Sebab jika hanya mendengar kita belum bisa disebut sebagai seorang murid. Murid akan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, dan rewards dari semuanya itu adalah ketentraman, keluarga yang dilindungi, pangkal kebahagiaan, dan suatu jalan untuk menghindari kematian kekal.

Sahabat Alkitab, Rasul Yakobus berkata, “Tunjukkanlah kepada saya bagaimana orang dapat mempunyai iman tanpa perbuatan dan saya akan menunjukkan dengan perbuatan bahwa saya mempunyai iman.” Jadi mula-mula kita mendengar lalu timbullah iman lalu berakhir pada perbuatan. Sebab kita tidak dapat berbuat tanpa mendengar, dan mendengar tanpa berbuat tidak berfaedah apa-apa.

Selamat Pagi. Sebaik-baiknya orang yang mendengarkan firman adalah lebih baik orang yang melakukannya juga.