Bangsa Yang Adil Kepada Rakyatnya, Sedang Membesarkan Rakyatnya

Saat hukum dilaksanakan dengan seadil-adilnya, saat itulah Allah akan membesarkan suatu bangsa.

Lihatlah kepada Israel di zaman kepemimpinan Salomo, saat itu Israel mencapai masa keemasannya. Yang diminta Salomo adalah hikmat untuk dapat berlaku adil, ia berkata, “Sebab itu, TUHAN, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umat-Mu ini dengan adil dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umat-Mu yang besar ini?” Ya, berlaku adil adalah jalan menuju kebesaran dan kejayaan.

Sahabat Alkitab, pengamsal berkata, “Keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tapi dosa membuat bangsa menjadi hina.” Belajar kepada Salomo, ini tidak hanya berlaku dalam skala yang besar seperti suaut bangsa, tetapi juga pada skala yang kecil; diperusahaan, gereja, termasuk di dalam keluarga. Seorang pemimpin yang berlaku adil sedang membesarkan tempat di mana ia memimpin.

Selamat Pagi. Jika hari ini kita dipercayakan menjadi seorang pemimpin, maka berlakulah seadil-adilnya, dan lihatlah tangan Tuhan bekerja membesarkannya.